Honbu Dojo

Willkommen im Honbu Dojo

 


 

Hauptsitz von Kushido Europa und Kushido Schweiz

Honbu Dojo
Paul Baumann und Juanita Baumann

Vorsässring 6

6372 Ennetmoos
Tel  +41 41 612 18 41

info@kushido.ch