Dojo Hochdorf

Willkommen im Dojo HochdorfDojo Hochdorf
Sensei Jan Merz

Lavendelweg 8
6280 Hochdorf

 

Tel +41 79 778 41 47


dojo.hochdorf@kushido.ch
jan.merz@kushido.ch